Consécration a Dieu et présence au monde
Tác giả: Joseph-Marie Perrin O.P.
Ký hiệu tác giả: PE-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012336
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 17
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích