Cha tôi
Phụ đề: Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong cuộc đời của tôi
Tác giả: Phaolô Phan Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002805
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 23
Số trang: 671
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007766
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 23
Số trang: 671
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010939
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THAY LỜI TỰA 3
LỜI MỞ ĐẦU 5
PHẦN I: VUI MỪNG GIAN TRUÂN VÀ HY VỌNG 13
Chương I: 13
Tiểu chủng viện Hoan Thiện 16
Thời niên thiếu 20
Lễ bổn mạng 24
Chương hai 24
Giáp bốn năm chịu chức linh mục 26
Đời sống linh mục 27
Cầu nguyện 29
Hy sinh 31
Ba điểm cốt yếu 33
Chương ba 35
Công việc mục vụ 35
Bình dân thân tình 37
Việc mục vụ tại Kansas 43
Chương bốn 53
Hoạt động mục vụ tại Giáo phận Nha Trang 53
Hội đồng giáo xứ 56
Huấn luyện Chủng sinh 60
Canh tân dòng tu 64
Dòng Thánh Giuse 66
Tông đồ Giáo dân 68
Truyền giáo 71
Truyền thông 72
Thư luân lưu 73
Những trở ngại 83
Chương năm 91
Hoạt động mục vụ trên bình diện quốc gia và quốc tế 91
Hoạt động trên bình diện quốc gia 91
Hoạt động trên bình diện quốc tế 101
Bài tham luận 103
Đài chân lý Á Châu 105
Chương sáu 108
Cú điện thoại không bao giờ quên biến cố phong thánh 108
Giáo xứ thánh Patrick, Great Bend 111
Quyết định đi Roma học thêm 117
Cú điện thoại bất ngờ 121
Chương bảy 132
Dâng lời cảm tạ Roma và Sydney 132
Về thăm lại Nha Trang 138
Học bổng của Bộ Truyền giáo 142
Thay lời kết phần một 150
Những chuyện tình cờ không tình cờ 150
PHẦN HAI: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ 153
Lời mở đầu 153
Chương một: Gặp lại cha tôi 155
Chương hai: Cuộc chuẩn bị ý nghĩa 177
Chương ba: Trường thánh Phê rô 195
Chương bốn: Nợ đèn sách 214
Chương năm: Ad Limina 235
Chương sáu: Lễ bổn mạng tại Roma 245
Chương bảy: Lễ Giáng sinh xa nhà 254
Chương tám: Tạm biệt Rô ma 278
Chương chín: Về lại Việt Nam 292
Chương mười: Roma muôn thuở 310
PHẦN BA: PHỤC VỤ VÀ HY VỌNG 323
Thay lời mở đầu 323
Chương một: Sống giây phút hiện tại 325
Chương hai: Hành hương thánh địa Do thái 343
Chương ba: Ngân khánh Giám mục 385
Chương bốn: Đợi chờ trong hy vọng 401
Chương năm: Phục vụ trong yêu thương 413
Chương sáu: Miệt mài rao giảng 434
Chương bảy: Năm hồng ân 457
PHẦN KẾT: NIỀM VUI HY SINH 485
Lời mở đầu 485
Chương một: Căn nhà niềm vui 487
Chương hai: Bổn phận 514
Chương ba: Trách nhiệm 542
Chương bốn: Chuẩn bị năm thánh 564
Chương năm: Năm thánh 2000 590
Chương sáu: Sống đẹp lòng Chúa 618
Chương bảy: Thập giá cuối đời 643
Thay lời kết 666