Những mẫu gương sống đức tin trong Kinh Thánh
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007986
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007998
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời ngỏ 9
Áp-ra-ham, cha của những kẻ tin 13
Giu-se, người tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa 23
Mô-sê, người lãnh đạo trung tín của Thiên Chúa 37
Đa-vít, một lòng vững tin vào Thiên Chúa 55
Tô-bít, nhà giáo dục đức tin cho con cái 75
Giu-đi-tha, sức mạnh cảu niềm tin vào Thiên Chúa 89
Bà mẹ và bảy con trai, sống chứng nhân đức tin 99
Gióp, một đức tin kiên vững trong thử thách 109
Người phụ nữ đau bệnh 12 năm, cái đụng chạm của đức tin 123
Người phụ nữ gốc Phê-ni-xi, đức tin vào Đức Giêsu 137
Phao-lô, chứng nhân đức tin bằng đời sống và sứ vụ 147
Ma-ri-a, Mẹ được chúc phúc vì đã tin 165
Lời kết 175
Mục lục 177