Ở cuối đường đua
Tác giả: Lm. Bùi Đức Sinh, OP
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001381
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa 5
Giai đoạn Một(1926-1956): giáo dục - Đào tạo 7
I. Quê nhà và thời thơ ấu 8
1. Làng quê và gia tộc 8
2. Tuổi thơ 11
II. Tiến trình đời tu 15
1. Nhà Đức Chúa Trời 15
2. Trường Đệ tử và Tập viện 17
III. Học viện và Đại học 26
1. Học viện Nam Định. Hongkong, Ottawa 26
2. Đại học Công giáo Montréal 31
3. Thành quả sau 20 năm được giáo dục-đào tạo 44
Giai đoạn Hai (1957-1987): Hoạt động tông đồ 55
I. Đời mục vụ 56
1. Với nhiều Dòng tu, Tu hội 56
2. Với giáo dân 71
II. Dạy học và viết sách 79
1. Trung học, Học viện, Đại học 79
2. Viết sách, đăng báo 89
III. Trong trại " Học tập Cải tạo" 97
1. Những bước đường đi tới trại giam 98
2. Gần một năm ở T20 Gia Định 109
3. Gần 7 năm ở Z30c Hàm Tân 139
4. Gần 8 tháng ở Z30a Xuân Lộc 163
Giai đoạn Ba (Từ 1987): Viết sách và các chuyến đi 182
I. Viết sách và xuất bản 190
1. Tái bản những sách đã viết 194
và viết sách mới 194
2. Xuất bản sách mới 201
II. Những chuyến đi trong Nước 211
1. Ra xứ Bắc 211
2. Lên Tây Nguyên 222
III. Những chuyến đi nước ngoài 234
1. Chuyến đi Tây Âu 254
2. Chuyến đi Đông Á và Bắc Mỹ 301
3. Những chuyến đi Hoa Kỳ lần thứ hai 333
Tạm kết 334
Mục lục 334