L'Apotre des Papous
Phụ đề: Mgr Henri Verjus Misieaoaire du Sacré-Cœur, Évêque de Limyre
Tác giả: R. P. A. Cadoux
Ký hiệu tác giả: CA-R
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012472
Nhà xuất bản: Librairie Catholique Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1931
Khổ sách: 22
Số trang: 306
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích