Speaking the truth in love
Phụ đề: Prophetic preaching to a Broken World
Tác giả: J. Philip Wogaman
Ký hiệu tác giả: PH-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003830
Nhà xuất bản: Westminster John Knox
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích