Mystiques Franciscains
Phụ đề: Florilège Textes Choisis et Présentés
Tác giả: Ivan Gobry
Ký hiệu tác giả: GO-I
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012442
Nhà xuất bản: Franciscaines
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 22
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích