Les docteurs de l'église
Tác giả: R. P. Raphaël Sineux, OP.
Ký hiệu tác giả: SI-R
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012500
Nhà xuất bản: Montpellier
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 23
Số trang: 417
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích