Stêphanô người phục vụ và chứng nhân
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005464
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005465
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005466
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời về tác giả 5
Lời tựa 7
Dẫn nhập 19
I. Sự hiểu biết đích thực về Thiên Chúa 19
1. Thiên Chúa của Stêphanô 21
2. Stêphanô: Vị chứng nhân trong những điều ngài làm 26
3. Stêphanô: Vị chứng nhân trong những điều ngài nói 28
II. Sự hiểu biết bất toàn của chúng ta về Thiên Chúa 31
1. Stêphanô là người như thế nào? 31
2. Sự chai đá của trái tim 35
3. Trái tim dễ bảo 44
III. Lời mời gọi phục vụ 47
1. Lời mời gọi Stêphanô phục vụ lần thứ nhất (Cv 6, 1-6) 48
2. Nguy cơ trong phục vụ 51
3. Mầu nhiệm phục vụ 54
4. Chiêm niệm trái tim Chúa Kitô 56
IV. Việc phục vụ Lời Thiên Chúa 59
1. Việc phục vụ Lời Thiên Chúa 60
2. Các phẩm tính của Stêphanô 66
V. Cuộc tranh luận 73
1. Các lời tố cáo đưa đến sự chống đối Stêphanô 73
2. Nỡi sợ của Stêphanô và sự lựa chọn của ngài 78
3. Phục vụ Lời Thiên Chúa trong thừa tác vụ giao hòa 83
VI. Ông Abraham cô độc 87
1. Nhân vật Abraham trong bài diễn văn của Stêphanô 89
2. Độc thân và cô tịch 94
3. Kết luận 99
VII. Truyện Ông Giuse, tình huynh đệ trong mục vụ 101
1. Một lối đọc theo hướng Kitô học 102
2. Một lối đọc theo hướng cá nhân 104
3. Một lối đọc theo hướng Giáo hội học: tình huynh đệ trong mục vụ 104
3.1. Tình anh em trong mục vụ bị đe dọa 105
3.2. Tình huynh đệ được thanh tẩy 106
3.3. Tình huynh đệ được phục hồi 108
Kết luận 109
4. Việc thanh luyện nhiệm cục bí tích 110
5. Mối nguy hiểm trong nhiệm cục bí tích 113
6. Sự sa sút trong nhiệm cục bí tích 116
VIII. Sự thanh tẩy nhiệm cục bí tích 118
Các câu hỏi thực hành 119
IX. Tôn kính, vâng phục và tình yêu mục vụ 122
1. Tôn kính và vâng phục 122
2. Bác ái mục vụ 131
X. Lời cầu nguyện của Stêphanô và lời cầu nguyện của chúng ta 135
1. Ai cầu nguyện? 136
2. Hoang cảnh của lời cầu nguyện của Stêphanô 140
3. Stêphanô cầu nguyện cho ai? 142