Convertis du XXe Siècle
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012203
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 16
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích