L'union a Dieu d'après les lettres de direction de Dom Marmion
Tác giả: Dom Raymond Thibaut
Ký hiệu tác giả: TH-D
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012314
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 19
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích