Les Jésuites
Tác giả: Gaetan Bernoville
Ký hiệu tác giả: BE-G
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011605
Nhà xuất bản: Éditions Bernard Grasset
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 19
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích