Pie XII. Le pape outrage
Tác giả: Alexis Curvers
Ký hiệu tác giả: CU-A
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009588
Nhà xuất bản: Robert Laffont, Paris
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích