Moise et la vocation Juive
Tác giả: André Neher
Ký hiệu tác giả: NE-A
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012838
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 17
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích