Sự hiện diện khiêm hạ
Nguyên tác: L'humble Présence
Tác giả: Marc Donzé
Ký hiệu tác giả: DO-M
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010097
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010098
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT  
CON NGƯỜI TÌM GẶP THIÊN CHỨA 11
I. HƯỚNG VỀ CON NGƯỜI  
1.   Con người: Một vấn đề  13
2.   Tin tưởng nơi con người 15
3.   Thành người thực khi gặp gỡ  19
4.   Con người có hiện hữu không?  21
5.   Từ con người tiền chế đến con người tự do  26
6.   Từ con người - là người máy tới Đấng Hiện hiện: Một bước phiêu lưu  36
7.   Từ con người tới Đấng Hiện Diện: Một sự tái sinh  51
8.   Tái sinh: Thành một nhân vị  59
9.   Vấn đề Thiên Chúa: vấn đề nhân vị  65
II. ĐỜI SỐNG TINH THẦN  
1.   Hiểu biết  69
2.   Tri thức nghệ thuật: Hướng dẫn tới cái đẹp  79
3.   Tri thức khoa học: Đường dẫn tới Chân lý  84
4.   Các Chân Lý và Chân Lý  87
III. GẶP GỠ THIÊN CHÚA  
1.   Kiếm tìm Thiên Chúa 95
2.   Tôn giáo: Con người tìm gặp Thiên Chúa - Thiên Chúa tìm gặp con người.  102
3.   Kitô giáo: Câu trả lời cho vấn nạn về con người  126
4.   Kitô hữu: Sinh ra cho Chúa, sinh ra cho người  129
PHẦN HAI  
THIÊN CHÚA KHIÊM HẠ VÀ KHÓ NGHÈO  133
IV. TỚI GẦN THIÊN CHÚA  
1.   Khám phá khuôn mặt của Chúa 135
2.   Thiên Chúa nội tại  139
3.   Thiên Chúa: Trao hiến và yêu thương không bờ bến  144
4.   Thiên Chúa là con Tim  146
5.   Thiên Chúa là “Mẹ”  147
6.   Thiên Chúa khiêm tốn  148
7.   Thiên Chúa khó nghèo  154
8.   Khó nghèo là chìa khóa của Kitô giáo  158
V.  MẠC KHẢI  
1.   Thiên Chúa bộc lộ nơi con người  161
2.   Mặc khải: Cuộc đối thoại giữa con người với con người  161
3.   Mặc khải: Một sự hiện diện  167
4.   Đọc Thánh Kinh là chiêm ngưỡng Đức Ki tô  170
5.   Mặc khải về Thiên Chúa và mặc khải về con người  176
VI. MẠC KHẢI CHÚA BA NGÔI  
1.   Hướng về Ba Ngôi 177
2.   Ba Ngôi và Khó Nghèo  786
VII. NGÔI LỜI THÀNH XÁC THỂ  
1.   Vị Thiên Chúa nào đã nhập thể  195
2.   Nhân tính Đức Giêsu  196
3.   Nhập thể: Một sự Hiện Diện duy nhất  200
4.   Đức Giêsu, niềm say mê cho con người  206
5.   Mầu nhiệm Noel  209
6.   Trao hiến Đức Kitô  211
VIII. SÁNG TẠO: MỘT CÂU CHUYỆN GIỮA HAI BÊN  
1.   Một câu chuyện của cả hai bên  213
2.   Trao hiến của Tình yêu  220
3.   Con người: Kẻ cùng sáng tạo (co-créateur) 222
4.   Tất cả được khoác áo Thiên Chúa  225
5.   Tội lỗi là chối từ việc sáng tạo và là sự hủy tạo (décréation) 226
IX. THIÊN CHÚA: NẠN NHÂN SỰ DỮ  
1.   Thế giới là sự dữ?  229
2.   Thiên Chúa nào là nạn nhân của sự dữ?  230
3.   Chúng ta có thể giết chết Thiên Chúa  231
4.   Thiên Chúa, nạn nhân thứ nhất  233
5.   Đau khổ của Thiên Chúa  237
6.   Cứu chuộc: Đối tượng của tình yêu  239
7.   Thiên Chúa chết cho chúng ta: Đấy là sự công chính của bà mẹ  240
8.   Thảm kịch của Đức Giêsu  244
9.   Con người được kêu gọi cứu Thiên Chúa  256
10.  Kitô hữu trước sự dữ  258