Une petite semence du divin bon plaisir
Tác giả: Sœur Marie de Sales Galerne
Ký hiệu tác giả: GA-M
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012232
Nhà xuất bản: Librairie J. M. Peigues
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 19
Số trang: 222
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích