Một đời dâng hiến
Tác giả: Song Nguyễn
Ký hiệu tác giả: SO-N
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001294
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002858
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích