Tình cha
Phụ đề: Sống làm vinh danh Cha
Nguyên tác: La vie Pour la Gloire du Père
Tác giả: Hội Dòng Nữ tu Thừa Sai
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001745
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 18
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009578
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 18
Số trang: 244
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 9
I. SỐNG LÀM VINH DANH CHA  
Thiên Chúa là Cha tôi 11
Nhưng Mẹ Âu diên nha (Eugenia) là ai? 15
Trên đường Thừa sai 22
Mẹ người phong cùi 25
Adzope, thành phố tình thương 28
Nói thêm về ông Raoul Follereau 30
"Một nữ tu tạo anh hùng Follereau cho người cùi" 34
Rừng rậm lui bước 38
Khám phá thuốc trị bệnh cùi 44
Được tạo dựng để hưởng hạnh phúc trong Thiên Chúa 45
Chúa Giê su phục vụ lợi ích Chúa Cha 48
Bước theo Thày 51
Nếu hạt giống không chết đi 53
Một vài chứng từ 60
Nhẫn nhục và quên mình 68
Mẹ Âu diên nha mong muốn hợp nhất như thế nào? 69
Với Đức Maria Nữ Vương sự hợp nhất 77
Nhận biết Chúa Cha 79
Cha đòi hỏi điều gì? 86
Coi chừng tiên tri giả 89
Thiên Chúa ngỏ lời với ai Ngài muốn 91
Nhưng Mẹ Âu diên nhalà ai? 94
II. CHỨNG TỪ CỦA ĐỨC CHA CAILLOT GIÁO PHẬN GRENOBLE  
1. Các nhân đức vững chắc của Mẹ Âu diên nha 97
2. Về đối tượng của sứ mệnh 102
III. SỨ ĐIỆP CỦA CHÚA CHA  
Tập vở I về sứ điệp Cha chúng ta 115
Đây là chính mục đích Cha đến 118
Đấng Cứu Thế, chính là Thiên Chúa 121
Với Đức Giáo Hoàng 145
Với Đức Giám mục 154
Tập vở II về Sứ điệp Cha chúng ta 156
Nối tiếp sứ điệp 164
IV. KINH NGUYỆN  
1. Kinh Thiên Chúa là Cha tôi 11
2. Viếng và Chầu Thánh Thể 195
3. Kinh cầu Chúa Cha 200
4. Kinh dâng Chúa Ba Ngôi Cực Thánh 206
5. Lời than thở khắp nơi với Cha 207
6. Kinh dâng Mẹ Maria Nữ vương sự hợp nhất 207
7. Bài ca Thiên Chúa là Cha chúng ta 208
8. Tình yêu hoàn hảo 210
9. Kinh cầu nguyện cho việc tôn vinh mẹ Âu diên nha 211
PHỤ LỤC  
1. Kinh của các linh hồn bé nhỏ dâng mình cho Chúa Cha 212
2. Cầu khẩn Tình Cha 213
3. Một vài nhận định và cảm nghĩ 216
1. Ảnh Chúa Cha hiện ra dưới hình dáng con người, và giống Chúa Giê su Con Cha 113
2. Ảnh Nữ Vương sự hợp nhất 131
3. Chân dung Đức Thánh Cha Gioan Phao lô II 149
4. Chân dung Mẹ Âu diên nha 167