Le couplehumain dans l'écriture
Tác giả: Pierre Grelot
Ký hiệu tác giả: GR-P
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011587
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 16
Số trang: 128
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích