Vita del Cardinal Gasparri
Phụ đề: Segretario di Stato e povero prete
Tác giả: Francesco Maria Taliani
Ký hiệu tác giả: TA-F
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012385
Nhà xuất bản: A. Mondadori Milano
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 19
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích