Le Père Lagrange au Service de la Bible
Tác giả: P. Benoit, O.P.
Ký hiệu tác giả: BE-P
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012255
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 16
Số trang: 381
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích