Juifs mes frères
Tác giả: Jean Toulat
Ký hiệu tác giả: TO-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012657
Nhà xuất bản: Editions Guy Victor
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích