Elevations prieres et pen sees de L'abbe perreyve
Tác giả: Abbé Henri Perreyve
Ký hiệu tác giả: PE-A
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011337
Nhà xuất bản: Librairie de L'art Catholique
Năm xuất bản: 1894
Khổ sách: 16
Số trang: 183
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích