Martin Luther King le combattant pacifique
Tác giả: Ed Clayton
Ký hiệu tác giả: CL-E
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012099
Nhà xuất bản: Nouveaux Horizons
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 17
Số trang: 108
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích