Thérèse Neumann la stigmatisée
Tác giả: Ennemond Boniface
Ký hiệu tác giả: BO-E
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012859
Nhà xuất bản: Éditions Pierre Horay
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 19
Số trang: 252
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích