Chúa Giêsu đang sống hôm nay
Phụ đề: Câu chuyện có thực về mục vụ chữa lành kỳ diệu của cha Tardif
Tác giả: Emiliano Tardif
Ký hiệu tác giả: TA-E
Dịch giả: Hoàng Quý
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009553
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014267
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Bệnh lao phổi 9
Chương II: Nagua & Pimentel 15
Chương III: Chúa Giêsu đã sống lại 45
Chương IV: Ơn trí tri 59
Chương V: Chữa lành 68
Chương VI: Giải trí tà khí 111
Chương VII: Các phương thức chữa lành 123
Chương VIII: Năm lá thư 153
Chương IX: Chuyến hành trình cuối cùng 183