The case of Cardinal Aloysius Stepinac
Tác giả: Richard Rattee
Ký hiệu tác giả: RA-R
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011878
Nhà xuất bản: Bruce
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 23
Số trang: 499
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích