Mẹ của các Thánh
Phụ đề: Chân dung 10 người mẹ của 10 vị Thánh và 3 vị Thánh là người mẹ
Nguyên tác: Mothers of the Sant
Tác giả: Wendy Leifeld
Ký hiệu tác giả: LE-W
Dịch giả: NgoNgo
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002818
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Giới thiệu 13
1. Maria Kolbe 23
2. Maria Vianey 50
3. Zélie Martin 62
4. Thánh Monica 89
5. Thánh Margaret, Scotland 110
6. Alice ot Montbar 129
7. Barbe Acarie (Chân phước Marie Nhập Thể) 141
8. Susanna Wesley 163
9. Thánh Jeanne- Francois de Chantal 187
10. Maragarita Bosco 213
11. Thánh Elizabeth Ann Seton 232
12. Amy Carmichael 260
13. Assunta Goretti 283