Portrait de Monsieur Pouget
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012252
Nhà xuất bản: Gallimard
Năm xuất bản: 1941
Khổ sách: 16
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích