Bàn tay Thiên Chúa
Phụ đề: Hành trinh cải tử hoàn sinh của bác sĩ phá thai…
Tác giả: Bernard Nathanson, MD
Ký hiệu tác giả: NA-B
Dịch giả: Bạch Gia Ân
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003130
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004772
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 11
Chương I: Con quái vật 13
Chương II: Ngôi nhà của cha tôi 22
Chương III: Cây cột lửa 39
Chương IV: Câu chuyện về người yêu Ruth 50
Chương V: Một người Do Thái hình thức 67
Chương VI: Nghèo và mang thai 78
Chương VII: Chính khách 87
Chương VIII: Quy trình phá thai 97
Chương IX: Kẻ phá thai 106
Chương X: Véctơ sự sống 132
Chương XI: Tiếng gào thét không lời 149
Chương XII: Tới Thanatoriums 158
Chương XIII: Không có gì uổng phí 167
Chương XIV: Phá thai và cơn cuồng nộ 181
Chương XV: Bàn tay Thiên Chúa 197
Lời kết: Linh mục C.J Mccloskey III 210