Những bài học nơi trường đau khổ
Phụ đề: Một linh mục trẻ với căn bệnh ung thư chia sẻ những bài học cuộc sống
Nguyên tác: Lessons from the school of suffering
Tác giả: Rev. Jim Willig
Ký hiệu tác giả: JI-R
Dịch giả: Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013340
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0013341
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 7
Lời giới thiệu 15
Chương 1: Ngày đầu tiên đến trường 19
Chương 2: Hội sinh viên 31
Chương 3: Đau khổ và thử thách 43
Chương 4: Cầu nguyện trong trường đau khổ 61
Chương 5: Sự động viên và tư vấn của bạn bè 78
Chương 6: Những tài liệu cần phải có 95
Chương 7: Kiểm tra và thi cử 112
Chương 8: Những kháng cự 136
Chương 9: Những người bạn học 154
Chương 10: Báo cáo tiến trình điều trị 175
Mục lục 199