Tiểu sử cha Jérôme Trần Thành Hiến (1886 - 1941)
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004731
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004732
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004733
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004734
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004735
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tuyên bố của soạn giả 1
Lời nói đầu 2
PHẦN I: MÔI TRƯỜNG 5
Chương I: Môi trường giáo sử: Giáo Phận B,C 8
1. Bùi Chu nhận hạt giống Tin Mừng đầu tiên 8
2. Bùi Chu thuộc giáo phận Đàng ngoài 9
3. Bùi Chu thuộc giáo phận Đông 9
4. Bùi Chu : Tòa giám mục giáo phận Trung 10
5. Bùi Chu: Giáo phận bổn quốc thứ hai 10
6. Sa châu: Sinh quán 13
Chương II: Môi trường gia đình 16
1. Họ ngoại cha Jerome: Họ Vũ 16
2. Họ nội cha Jerome: Họ Trần 17
3. "chúng ta là dòng dõi thánh" 18
Chương III: Ơn gọi Linh mục 21
1. Xác định niên biểu cuộc đời cha Jemore 21
2. Những chặng đầu tiên trên đường tới Bàn Thánh 22
3. Những chặng cuối, dẫn tới chức L.M 26
Chương IV: Mục vụ thông thường 31
1. Phó xứ Phú Nhai 31
2. Quyền chánh xứ Tư Khẩn 32
3. Phó xứ Giáo Lạc 32
4. Biệt phái về Bình Hải 33
5. Chánh xứ Giáo Lạc 41
6. Chánh xứ Xuân Dục 47
7. Chánh xứ Bài Trung Chu 49
8. Về giúp Trung Linh 50
9. Chánh xứ Bồng Tiên 50
10. Về với giáo phận Bản quốc Quản hạt Trung Lao 54
11. Chánh xứ Kiên Lao 59
12. Chánh xứ An Phó 63
PHẦN III: MỤC VỤ ĐẶC BIỆT 66
Chương V: Mục vụ đặc biệt có ích chung cho Giáo phận 67
1. Đời Đức Cha Munagorri Trung 67
2. Đời Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn 76
3. Đào tạo Linh mục tu sĩ cho Giáo phận 83
Chương VI: Mục vụ đặc biệt lợi cho một số nơi 98
1. Mục vụ văn hóa: Trường Saint Jemore tại Giáo Lạc 98
2. Mục vụ xã hội: Lập Ấp Quần Vinh 101
3. Mục vụ truyền giáo tại Bái Trung Chu 107
PHẦN IV: VỀ VỚI CHA 124
Chương VII: Những ngày cuối cùng 125
1. Lâm bệnh 125
2. Qua đời tại Liên thủy 127
3. Lễ an táng 128
Chương VIII: Hành trang tinh thần của Cha Jerome 131
1. Những nhân đức nổi bật 132
*Óc cầu tiến 132
*Siêu thoát- Khó nghèo 135
*Lòng thương người 136
*Lòng khoan dung đại độ 136
*Bình tĩnh- Kiên nhẫn- Nhịn nhục 137
*Vâng lời 138
*BẢo vệ đức khiết trinh 139
2. Linhđạo của Cha Jerome 140
KẾT: TƯỞNG NIỆM CHA JEROME 145
Phụ lục tưởng nhớ vị đại ân nhân của tôi 148
1. Lòng sốt sắng tìm ơn Thiên triệu linh mục 148
2. Tận tụy tìm các chiên lạc 151
3. Lòng sốt sắng mến Chúa Cứu Thế và tôn sùng Đức Mẹ 152