Marie Sainte-Cécile de Rome
Phụ đề: Autobiographie et Temoignages
Tác giả: Marie Sainte-Cécile de Rome
Ký hiệu tác giả: CE-M
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012312
Nhà xuất bản: Couvent de Jésus-Marie
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 19
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích