Le silence de Pie XII
Tác giả: Carlo Falconi
Ký hiệu tác giả: FA-C
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004585
Nhà xuất bản: Du Rocher
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 23
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích