New man
Phụ đề: Traduit de l'anglais par Albert Clément
Tác giả: William A.Barry
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012368
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Khổ sách: 19
Số trang: 295
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích