Frédéric Ozanam
Phụ đề: Une âme Je lumière et de charité
Tác giả: L'abbé Eugene Labelle
Ký hiệu tác giả: LA-L
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011573
Nhà xuất bản: Maison de la Bonne
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 18
Số trang: 187
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích