Dix grands chréti
Tác giả: J.M. Villefranche
Ký hiệu tác giả: VI-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011627
Nhà xuất bản: Librairie bloud et Baral
Năm xuất bản: 1892
Khổ sách: 20
Số trang: 376
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích