Vie du père Lebbe
Tác giả: Chanoine Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-C
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011485
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 21
Số trang: 353
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích