Phêrô - Giuse de Clorivière. Một bậc thầy của đời sống tâm linh hôm nay
Nguyên tác: Pierre-Joseph de Cloriviè, jésuite (1735 -1820).
Tác giả: Chantal Reynier
Ký hiệu tác giả: RE-C
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000543
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 89
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001089
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 89
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001830
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 89
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 
Chương I: Một tu sĩ dòng Tên
Chương II: Ngọn nguồn của một ơn lớn
Chương III: Từ chối thỏa hiệp
Chương IV: Adelaide đến ở Paris
Chương V: Một cuộc giam cầm đặc biệt
Chương VI: Dòng Tên hồi sinh rại pháp
Kết luận