Dấu chỉ thời đại mới
Phụ đề: Các bài suy niệm theo chủ đề
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006520
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006791
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHÚA THÁNH THẦN  
1. Phép lạ nói được các thứ tiếng 5
2. Dấu chỉ thời đại mới 8
3. Giáo hội, sự hiển linh của Thánh Thần 12
4. Đối tượng duy nhất cho ước muốn và tìm kiếm 15
5. Nhờ Thần khí, chúng ta được nên giống Đức Kitô 18
6. Đấng hoàn tất bản bị kitô hữu 21
7. Một mạch suối tuôn tràn 24
TRUYỀN GIÁO  
8. Lời Chúa kêu gọi và sai đi 26
9. Hoạt động truyền giáo 29
10. Tình yêu song phương 32
11. Giáo dục kitô giáo 35
12. ý nghĩa của tầm mức của hoạt động truyền giáo 38
13. Một tình yêu đích thực và hữu hiệu 40
14. Công cuộc Phúc âm hóa 43
15. Các dấu hiệu của thời đại 47
16. Là mem trong bột 50
17. Phúc âm hóa và các bí tích 52
18. Lời kêu gọi các nhà thừa sai 56
ĐỨC KITÔ – THĂNG THIÊN  
19. Lời tuyên xưng thần học 59
20. Mầu nhiệm Thăng thiên 62
21. “Lậy Cha, con muốn rằng con ở đâu...” 64
22. sự hiện diện của chúa Kitô 67
23. Thông hiệp vào mầu nhiệm Đức Kitô 70
24. Sự kết hiệp có nhiều mức độ 73
25. Sự thiện hảo tối cao 76
26. Ra đón Đức Kitô 79
27. Nước Trời 82
28. Nguồn hạnh phúc vô tận 85
LỜI CHÚA   
29. Thiên Chúa tỏ mình cho những kẻ tin 88
30. Lòng thương xót không mệt mỏi của Thiên Chúa 92
31. “Ta đến không phải để đem lại bình an” 95
32. Các dụ ngôn của lòng trông cậy 98
33. Dấu lạ Yonas 102
34. Hãy tự nhận mình là kẻ tội lỗi 105
35. Một tấm lòng thắng thắn đơn sơ 108
36. “Ai tin vào Ta, dù kẻ ấy đã chết...” 111
37. Chúa Kitô, hoa quả đầu mùa 114
38. Hương vị ngọt ngào của Bánh bởi trời 117
LỜI CHÚA  
39. Chúa tỏ mình ra cho người biết chia sẻ 120
40. Một chuyến tàu ngược gió 123
41. Ơn cứu rỗi từ người Do Thái  126
42. Lời kêu gọi dành cho hết mọi người 129
43. “Sau cùng, ông sai đến với chúng người con” 132
44. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu 135
45. Tập ngắm nhìn và lắng nghe Chúa Giêsu 138
46. “Tôi lao mình đến chỗ cuối hết...”  142
47. Giữ lương tâm trong sáng 145
48. Hoa quả của lòng tin khiêm hạ 148
49. Maria đứng phía ngoài, sát bên mộ” 152
50. Người phụ nữ tội lỗi 155
51. “Phêrô, anh có yêu mến Thầy không?” 159
52. Sự khôn ngoan hằng hữu của Thiên Chúa 162
53. Nỗi lo sợ lớn lao 165
54. “Ai đã nhận lãnh cũng hãy cho đi” 167
55. Sự thách thức của sứ điệp Tin Mừng... 169
56. “Chiếu theo luật của chúng tôi, hắn phải chết” 173
57. Dụ ngôn người cha nhân từ 176
58. Lương thực thánh thể không bao giờ cạn 178
59. Rửa chân cho các môn đệ 181
60. Mầu nhiệm của tôi tớ 185
61. Con đường phải đi 187
62. “Anh em chỉ có một bậc thầy” 189
CHÚA BA NGÔI – QUAN PHÒNG  
63. Mầu nhiệm Ba Ngôi 191
64. Quy luật của lòng tin 194
65. Bài thơ về lòng mến của Thiên Chúa 197
66. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 200
67. Ai dò thấu sự bao là của Chúa? 203
68. Lạy Chúa, Chúa là ai? 206
69. Sự nghỉ ngơi của Chúa Cha 209
70. Sự nhưng không hoàn toàn của Thiên Chúa 212
71. Tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý 216
72. Con người giữa hư không và vô cùng` 219
73. Nguồn mạch sự nhân từ 223
74. Khi con yêu mến Thiên Chúa 226
75. Người là Đấng kiên nhẫn 229
76. Thiên Chúa xây dựng và gìn giữ thành đô 231
77. “ Lạy Chúa, vận mạng con ở trong tay Ngài” 233
78. Lạy Chúa, xin mời chúng con  khiêu vũ 236
79. Tiếng gọi của Đức Kitô 240
80. “Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến?”  242
81. Sự thinh lặng của Thiên Chúa 244
82. Của lễ toàn thiêu 248
83. Thiên Chúa quan phòng 251
THẬP GIÁ – HIỂN DUNG  
84. Viết thương rộng mở 255
85. “Ai khát, hãy đến với Ta và hãy uống”  258
86. Ngài là nguồn chứa chan sự sống 260
87. Ai có thể từ chối tình yêu... 263
88. Niềm hi vọng của thân mình Đức Kitô 267
89. Y phục của Đức Kitô hiển dung 271
90. Ánh sáng chiếu soi muôn dân 273
91. Núi của giao ước mới 276
92. Hiển dung 279
93. Lời ca tụng thập giá 282
94. Đường thánh giá 282
95. Thập giá Chúa Kitô, niềm tự hào 286
96. Kitô giáo và thánh giá bất khả ly 289
97. Nhờ thánh giá tiến về ánh sáng 291
98. Lời ca tụng thập giá 294
99. Dưới bóng cây sự sống 297
100. Vương quyền của Chúa Kitô 299
ĐỨC KITÔ VUA  
101. Tôi là Vua 302
102. Đức Giêsu Kitô, trung tâm của mọi sự 305
103. Vua các vua, Chúa các Chúa 307
104. Dấu chỉ của vương quốc Đức Kitô 309
105. “Đức ái Chúa Kitô thúc bách tôi 311