Đất mới
Tác giả: Song Nguyễn
Ký hiệu tác giả: SO-N
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008288
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008308
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008890
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008913
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích