Le sang du Carmel
Tác giả: P. Bruno de J.M
Ký hiệu tác giả: BR-P
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011534
Nhà xuất bản: Libraire Plon
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 20
Số trang: 556
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích