Je veux voir Dieu
Tác giả: P. Marie-Eugene de l'e.-J. O. C. D.
Ký hiệu tác giả: EU-M
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012293
Nhà xuất bản: Editions du Carmel
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 16
Số trang: 1148
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích