Thiên chúa tuyển chọn
Phụ đề: Đàm đạo với J.L. Missika và D. Wolton
Nguyên tác: Le choix de Dieu
Tác giả: ĐHY. Jean-Marie Lustiger
Ký hiệu tác giả: LU-M
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009284
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014247
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT: NGUỒN GỐC  
I. Thời thơ ấu (1926-1939) 17
Một cửa hàng đồ dệt kim 17
Do thái và Pháp 29
Kinh Thánh, đọc trộm 30
Vai trò giáo sư 35
Một cuộc ẩu đả ở Lycée 38
Hè 36 ở Đức 40
II. Chiến tranh và theo Đạo (1939-1945) 47
Trốn về Orleans 47
Theo Đạo 48
Quốc nhục 58
Đi vào đời sống Kitô giáo, Bách hại Do thái 61
Một khủng hoảng tinh thần 67
Drancy - Auschwitz 72
Decazeville - Toulouse 77
III. Đạo Do Thái và Đạo Kitô 83
Nguy cơ tà thần của đạo Kitô 83
Liên tục và mới lạ 90
Chủ trương chống Do thái của Kitô giáo 97
Và bài Do thái của vô thần 97
Đạo Do thái ngày nay 107
Học thuyết dân tộc chứng nhân 119
Diệt chủng 127
Giáo Hội Pháp thời chiếm đóng 127
Nhớ và quên 134
Ác tuvệt đốì 140
Ơn gọi thiêng liêng 149
PHẦN THỨ HAI: TIN VÀ BIẾT  
I. Sinh viên và chủng sinh (1946-1954) 155
Thời kỳ vẩn đục cuối chiến tranh 155
Phán xét lịch sử như thế nào 156
Vào Sorbonne 167
Phát giác ra nghệ thuật 172
Hoạt động tôn giáo ở môi trường sinh viên 180
Một thế hệ người Kitô giáo cánh tả ? 188
Chủng viện và sự đào tạo thần học 193
Sĩ quan ỏ Berlin 215
Chuyến đi đầu tiến sang Đất Thánh 222
II. Các khoa học nhân văn 227
Quyến dụ và ghê tởm 227
Những thực tế trần gian 234
Căn cơ tôn giáo của phân tâm học 242
III. Lý trí, Khoa học và Tín ngưỡng 251
Các chứng cứ Thiên Chúa hiện hữu 251
Tự do và ân sủng 260
Các con đường của Chúa 267
Vị trí của Khoa học 272
Sinh học và Đạo đức học 277
TẬP 2  
PHẦN THỨ BA: GIÁO HỘI HỌC VÀ XÃ HỘI   
I. Tuyên úy tại Sorbonne (1954-1969) 291
Đi Solex từ trường này sang trường khác 291
Bài xích Giáo sĩ ở Đại học 295
Kiên nhẫn lớn của kiên thức tích cực 297
Chiến tranh Algérie 299
Trung Tâm Richelieu 308
Người Công giáo nhìn lại mình 315
Hồng y Veuillot từ trần 322
Bước đầu tháng năm 1968 326
II. Chính trị và Tâm linh 343
Trả lại cho Coesar cái gì thuộc Coesar 343
Có thể lập một nền chính trị Kitô giáo không? 349
Tổn linh và giềng mối xã hội 356
III. Giáo hội và chính trị 361
Quyền cá nhân và quyền ngôi vị 361
Giáo hội đi tìm một con đường thứ ba? 368
Tự do, bình đẳng, huynh đệ: một công thức Kitô giáo? 376
Nguồn gốc Kitô giáo của nhân quyền 381
IV. Hân hoan và ảo tưởng của chủ nghĩa cá nhân 393
Những điều cấm kỵ 393
Thiện và ác 397
Bổn phận khó khăn của Giáo hội 401
PHẦN THỨ TƯ: TIẾN TỚI MỘT ĐỔI MỚI TINH THẦN
I. Từ khu Latinh đến quận mười sáu (1969-1979) 409
Mười lăm năm linh mục trong giới Đại học 409
Nhận thức về Vatican II 414
Viễn du Hoa Kỳ 420
Đến Sainte-Ieanne-de-Chantal 424
II. Kitô hữu là gì? 435
Giáo xứ 435
Phụng vụ, Biểu tượng, Nhiệm tích 437
Thực hành và đạo đức Kitô giáo 456
III. Đặt vấn đề thần học 465
Nói về Thiên Chúa 465
Chân lý và tự do trong Truyền giáo 472
Cựu và Tân ước 475
Tội và Tự đo 481
Vatican II, một Công đồng học thuyết hay mục vụ? 487
IV. Linh mục và Giáo dân 493
Trở lại với cuộc khủng hoảng thiêng liêng   493
Khủng hoảng ơn gọi tại nước Pháp 498
Giáo sĩ Pháp thiên tả và thiên Cộng Đồng? 510
Giáo dân, Giáo đường, Giáo xứ 513
PHẦN THỨ NĂM: GIÁO HỘI PHỔ BIẾN 525
I. Người chăn chiên của Giáo Hội là gì? 525
Giám mục Orleans, Tổng Giám mục Paris   525
Quyền bính của một Tổng Giám mục 537
Giáo hội và Chính quyền 550
Sự can thiệp của Giáo hội vào xã hội Giáo hội,  560
Công luận và thông tin đại chúng 568
II. Các trọng tâm mới 582
Giáo chủ 584
Hội nghị Giám mục 578
Phong trào Giáo Hội thế giới và các liên hệ với các tôn giáo khác 594
Cởi mở ra thế giới 607
III. Tương lai phàm tục - Tương lai tôn linh  617
Chiến tranh chính nghĩa? 617
Những quan hệ giữa sử loài người và thánh sử 624
Kết thúc lịch sử 632
Cứu độ 637
Ý nghĩa một vài từ ngữ được chuyển đổi 643