Le cardinal de l'est
Tác giả: Roger Bourgeon
Ký hiệu tác giả: BO-R
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012302
Nhà xuất bản: Robert Laffont, Paris
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích