Padre Damiano
Tác giả: Pietro Croidys
Ký hiệu tác giả: CR-P
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011518
Nhà xuất bản: Morcelliana
Năm xuất bản: 1940
Khổ sách: 19
Số trang: 314
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích