La Mère Jeanne Deleloe
Tác giả: Collection Pax
Ký hiệu tác giả: PA-C
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012408
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 19
Số trang: 339
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích