Ruysbroeck L'admirable et son école
Tác giả: L'abbé Francis Hermans
Ký hiệu tác giả: HE-L
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012792
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 18
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích