Donner ou le Journal d'Anne-Marie
Tác giả: Michel Quoist
Ký hiệu tác giả: QU-M
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012890
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 19
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích