Le Pere Brottier
Tác giả: le père Yves Pichon
Ký hiệu tác giả: PI-Y
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012482
Nhà xuất bản: J. De Gigord, Paris
Khổ sách: 21
Số trang: 407
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích